Programma Meet the pro! 

Via “Eén uur voor de toekomst” naar een maatschappelijke stage.

Wij geloven dat jongeren vanuit hun eigen talenten en intrinsieke motivatie heel goed zelf hun toekomstkeuzes kunnen maken. Maar hoe ontdek je waar je hart ligt, waar je goed in bent en wat er allemaal mogelijk is? We willen bijdragen aan een schoolsysteem met ruimte voor het ontdekken van jezelf, je talenten, passie en motivatie. Los van systemen, niveaus en verwachtingen.

In contact met professionals uit verschillende werkvelden

Via het platform Eén uur voor de toekomst komen leerlingen in contact met professionals uit verschillende werkvelden. Denk aan duurzaamheid, ICT, fashion, bouw, horeca en marketing. Concreet gaan zij een uur met elkaar in gesprek en krijgen jongeren de kans om kennis te maken met de praktijk en doen ze inspiratie voor een mogelijke loopbaan op. Inmiddels zijn er al meer dan 300 professionals bij het platform aangesloten! 

Grote impact

Om de impact op zowel de jongeren als de maatschappij te vergroten, gaan in dit project leerlingen een stap verder ná de meet & greet. De professional geeft namelijk aan het einde van het gesprek de leerling een opdracht mee om de toekomstdroom ook daadwerkelijk waar te gaan maken in de eigen buurt. Bijvoorbeeld door de straat te vergroenen, te koken voor eenzame ouderen of een tweedehands markt te organiseren. Als invulling van een maatschappelijke stage. 

Dit maakt een grote impact op de leerling en daarmee beklijft het traject nog veel meer. De droom van de jongere krijgt namelijk een concreet vervolg en daar profiteert de leefomgeving van de leerling direct van. Het Jongerenteam van Eén uur voor de toekomst fungeert als buddy en begeleidt de leerlingen via een startbijeenkomst, een voorbereidend gesprek, een workshop en een slotbijeenkomst, en is ze als achtervang beschikbaar. 

Doet jouw school mee?

Doet jouw school mee door op deze manier maatschappelijke stages te faciliteren? De inzet vanuit de school is beperkt en bestaat uit het enthousiasmeren van leerlingen om deel te nemen aan het traject (totaal kunnen 100 leerlingen deelnemen) en ruimte ter beschikking te stellen voor een startevent, een workshop en een slotbijeenkomst. Gezamenlijk stimuleren we met dit project jongerenparticipatie en doen de leerlingen iets voor een ander of de samenleving, ontwikkelen ze hun talenten en geven we ruimte aan ontmoeting. Het kost jullie school overigens niks en de resultaten moeten als good practice ook leiden tot opschaling naar andere scholen in Nederland. 

Download meer informatie (PDF)
Meer informatie: 

Martijn de Wildt
martijn@eenuurvoordetoekomst.nl
06 – 510 052 07

Voor MDT-trajecten kan één uur voor de toekomst, samen met de school, subsidie aanvragen. Zie ook doemeemetmdt.nl