Meet the pro

Manager Klimaataanpak

Klimaat

Reindert Augustijn

'Als ambtenaar heb je binnen de kaders van de politiek erg veel vrijheid in het uitvoeren van projecten’  

Hoe ontstaan de plannen en het beleid van de overheid? Dat is waar een ambtenaar zich dagelijks mee bezig houdt! Reindert Augustijn is manager klimaataanpak bij de provincie Gelderland en doet allerlei beleidsvoorstellen, maakt uitvoeringsprogramma's en start projecten op. Benieuwd hoe hij zijn werk als ambtenaar ervaart? Lees snel verder!  

Wat doet een ambtenaar?  

Een ambtenaar is werkzaam voor de overheid. Je krijgt als ambtenaar een opdracht mee van de politiek, die je om moet proberen te zetten in maatregelen. Je krijgt bijvoorbeeld een bepaalde ambitie mee van wat de overheid wil bereiken, en daar bedenk je dan projecten bij zodat je dit kan behalen. Je maakt een plan en werkt veel met anderen samen. Hierbij moet je goed kijken naar wat er in de maatschappij gebeurt.  

Er bestaat geen gemiddelde dag als ambtenaar. Reindert is veel aan het overleggen met collega’s en externen, maar heeft ook projecten waar hij zelf dieper op in gaat en waar hij veel aandacht aan geeft. De projecten worden beschreven, uitgewerkt en begeleid. ‘Als ambtenaar vraag je een offerte aan en begeleid je het project tot en met het einde. Dit koppel je vervolgens ook weer terug naar de overheid. Je krijgt hierbij erg veel vrijheid binnen de kaders van de politiek!’ 

Hoe ben je hier terecht gekomen?  

Reindert heeft civiele techniek gestudeerd in Delft. ‘Ik heb me daar al toegelegd op mobiliteit om maatschappelijk relevant bezig te zijn’. Na zijn studie is hij naar het buitenland gegaan om zich daar bezig te houden met duurzame bereikbaarheid. Toen hij terugkwam, is hij begonnen als hoofd mobiliteit bij Stadsregio Arnhem Nijmegen. Inmiddels is hij de ambitietrekker van het klimaat in de provincie Gelderland.  

Wat maakt het werk als ‘groene’ ambtenaar zo leuk?  

Het werk als ambtenaar in het klimaat blijft zich altijd ontwikkelen, is relevant en heeft veel urgentie. Daarnaast vindt Reindert het leuk dat er zoveel energie is bij mensen die bezig zijn met het klimaat: ‘Ik word heel gemotiveerd door iedereen die zo enthousiast bezig is’.

Momenteel is Reindert degene die de ambitie vanuit de politiek probeert te realiseren waarvoor hij met heel veel mensen samenwerkt om dit voor elkaar te krijgen. ‘Je bent erg breed bezig binnen de eigen organisatie, maar ook buiten de organisatie.’ Zo wil Reindert binnenkort nog meer samenwerken met inwoners, maar wil hij ook meer samenwerken met maatschappelijke initiatieven. Reindert is naast zijn vaste werktijden ook in zijn vrije tijd veel met zijn werk bezig. ‘Op kantoor is het een 9 tot 5 baan, maar daarnaast werk je veel samen met maatschappelijke initiatieven bezig die in de avond bijvoorbeeld events hebben’. 

Hoe zie jij het klimaat terug in jouw beroep?  

Als ambtenaar in het klimaat is Reindert bezig met twee kanten van het klimaat. ‘Je probeert klimaatverandering te verminderen en speelt in op het feit dat het toch wel een beetje verandert. Je bent bijvoorbeeld bezig met het terugdringen van broeikasgassen, maar je anticipeert ook op heftige buien waar we ons op moeten voorbereiden.’ Reindert vertelt dat hij constant met duurzaamheid bezig is. Je ziet het klimaat terug in de plannen die gemaakt worden, in de organisatie waar je werkt en in je eigen leven.  

Tip voor de klimaatfanaten van de toekomst 

Reindert heeft niet alleen veel uit zijn studie geleerd, hij dankt nog steeds veel van zijn kennis aan het feit dat hij zeilles heeft gegeven. ‘Je leert omgaan met mensen en hoe je dingen moet uitleggen.  Dit heeft mij altijd geholpen bij andere werkzaamheden en heel veel gebracht’. Reindert raadt het dan ook aan om iets naast je studie te doen, om jezelf nog verder te verbreden. Voorbeelden hiervan zijn een bijbaantje, naar het buitenland gaan, of het doen van een commissie of bestuur. Daarnaast kan je als jongere ook actief worden in maatschappelijk relevante organisaties, het is leuk als je dat kan combineren met een bijbaantje.  

Wil je meer weten? 

Reindert heeft heel veel ervaring, zowel in binnen- als buitenland. Hij is erg enthousiast en wil je graag vertellen over wat hij precies doet. Wil je nog meer weten over het werk van een ambtenaar in het klimaat? Neem dan contact op met Reindert om een online afspraak te plannen!  

Ontmoet meer pro's:

Felix van Veldhoven

Expert klimaatrisico- en adaptatie

Klimaat
Ashley Leidelmeyer

Digital Marketing Consultant

Hans van Cooten

Algemeen directeur

Klimaat
Techniek