Blog Britt van Gastel

Leerlingen inspireren voor ICT

Hoi! Mijn naam is Sophie, ik ben 23 jaar en studeer Leisure & Event Management in Breda. Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik VMBO-T gedaan. Ik wilde hierna een MBO-opleiding gaan doen, maar welke was nog even zoeken.

Saai, eentonig en bovenal te moeilijk. Dit is in een notendop het beeld dat er is ontstaan onder middelbare scholieren wanneer ze het hebben over een eventuele toekomst in de ICT. Ze haken hierdoor vroegtijdig af en het tekort aan goede ICT-ers blijft bestaan – en dit is eeuwig zonde. De ICT is namelijk zoveel meer dan wordt gedacht. Het is alomvattend, divers en ook nog eens toekomstgericht. Wat wil je nog meer?

Omdat wij bij EUVDT geloven in samenwerking als oplossing voor maatschappelijke problemen, hebben we besloten de handen ineen te slaan met de U-Tech community en de gemeenten Hilversum en Amersfoort. Zo hebben we dit jaar samen een begin weten te maken aan het doorbreken van dit vastgeroeste stereotype. We hebben in een kleine vijf maanden een fantastisch project op poten weten te zetten, wat is gaan dienen als zeer vruchtbare grond voor de toekomst. Het inspireren van jongeren voor de ICT is hiermee nu echt gestart.


Inspiratie begint bij jezelf
Zo begonnen wij deze zomer met veel energie aan onze eigen reis, door het zelf opdoen van inspiratie; iets wat uiteindelijk ook goed van pas leek te komen bij het ontwikkelen van onze module. Door huidige nationale- en regionale initiatieven, stakeholders, werkgevers en factoren in kaart te brengen, kregen we een goed beeld van mogelijk bruikbare tools en al reeds bestaande ‘best practices’. Onze inspiratiereis vervolgden we door gesprekken te houden met decanen en leerlingen van vijf scholen uit de regio. Uit deze zeer leerzame gesprekken kwam naar voren dat een eventuele ICT module specifiek gefocust diende te zijn op de leerlingen uit de bovenbouw. Zij hebben tenslotte al hun pakket gekozen en weten beter waar hun unieke kwaliteiten en persoonlijke interesses liggen. Hierbij was het wel belangrijk dat de module aansloot bij verschillende leefwerelden en interesses van de leerlingen. Zo weten bijvoorbeeld mentoren beter wat hun leerlingen activeert, en moeten zij betrokken worden om de module breed inzetbaar te houden. Want juist het breder karakter van de ICT mag nooit of te nimmer verloren gaan.

Ons jongerenteam: Koen de Winter en Elena Voeten


Klaar? Beginnen maar

De benaderde scholen waren na de gesprekken dusdanig enthousiast en zagen heil in een eventuele ICT module als verrijking van bijvoorbeeld de LOB (loopbaanoriëntatie) lessen. Dit gaf ons groen licht, om met vol enthousiasme te beginnen met het testen van de module. Het St. Aloysius College in Hilversum mocht zich uiteindelijk de gelukkige noemen en heeft onze pilot met succes getest. Onze pilot bestond uit het doen van een nul- en nameting, het uitlichten van verschillende ICT beroepen via beroepenkaartjes, het uitvoeren van twee JetNet testen en het activeren van de leerlingen door ze in groepjes na te laten denken over specifieke beroepen. Alles stond in het teken van het ontdekken van de ICT, passend binnen eigen interesses en leefwereld.

Zo kregen de leerlingen uit de twee testen een Tech-type en een Tech-Wereld toegereikt. Deze sloten aan bij de wensen, interesses en kwaliteiten van de individuele leerling. Zo zagen ze zichzelf aan het eind van de les als een creatieve maker, een slimme vernieuwer, een handige doener, een maatschappelijke toepasser of een nieuwsgierige ontdekker. Dit type werd vervolgens nog aangevuld, waarin  deze interesses en kwaliteiten werden gekoppeld aan een belangrijke werkvelden. Hierbij kun je denken aan belangrijke hedendaagse thema’s, zoals: veiligheid, energie, gezondheid, natuur en wonen.

Met deze vernieuwende persoonlijke inzichten, gingen de leerlingen in groepjes aan de slag om deze inzichten te koppelen met een specifiek ICT beroep; één waarvan ze zeker wisten dat het aansloot bij hun eigen leefwereld en kwaliteiten. Hiermee werden leerlingen actief gestimuleerd om een ideaal beroep binnen de ICT voor zichzelf te bedenken en hiermee los te breken van het imago dat op voorhand bestond. Gelukkig bleek dit uitermate goed te werken, wat zou blijken uit de resultaten. 


Ruimte voor meer
Natuurlijk is er veel ruimte voor verbetering en is 45 minuten te kort gebleken om structureel impact voor de ICT te maken. Desalniettemin zie je dat er al een enorme impact gemaakt kan worden in de zeer beperkte tijd dat een lesuur te bieden heeft. Uit onze metingen blijkt namelijk dat er een significant beter beeld is ontstaan over de ICT na het testen van onze module. Waar de leerlingen aan het begin van de les nog gemiddeld een 4.5 gaven, gaven ze aan het eind de ICT gemiddeld een 6.5. Dit is nog niet een cijfer waarmee je cum-laude kan afstuderen, maar het goede begin is zeker gemaakt; en daar mogen we best trots op zijn. Als we deze lijn doortrekken, kan niemand straks zich meer herkennen in het oude karakter dat ooit over de ICT is ontstaan. Dan hebben we straks veel talentvolle, enthousiaste en energieke jongeren in de ICT werken. En we hebben ze nodig!

Lees meer blogs:

Blog Anne-Trije

'Hoe enger de stap, hoe meer je leert'

Blog Anne-Trije

Terugblik 2022!

Blog Britt van Gastel

De beste weg is niet altijd de snelste!